OCTA apdrošināšana tavam auto

octa apdrosinasanaOCTA apdrošināšana transportlīdzeklim ir obligāta likuma prasība – pēc likumā noteiktā, ikvienam transportlīdzekļa īpašniekam obligāti jābūt apdrošinātam ar OCTA – obligāto civiltiesisko apdrošināšanu. Tas nav tikai likuma untums, OCTA apdrošināšana, kā jau to zina vairums autovadītāju, ir gluži noderīga un praktiska apdrošināšanas polise, kas gan pasargā pašu auto īpašnieku, gan apkārtējos no dažādām ceļu satiksmes negadījumu sekām. Ja transportlīdzeklim OCTA polises nav, tad tas, pēc likuma, ceļu satiksmē piedalīties nedrīkst. OCTA apdrošināšana sniedz sava veida garanta un drošības sajūtu, ka piedalīšanās satiksmē būs nedaudz drošāka ar derīgu apdrošināšanas polisi, nekā bez tās. Vēl viens iemesls savlaicīgi un regulāri iegādāties OCTA polisi ir sods, ko saņem transportlīdzekļa vadītājs, ja piedalās ceļu satiksmē bez OCTA – gan naudas izteiksmē, gan 2 soda uzskaites punktu viedā.

Ko tad īsti nodrošina OCTA apdrošināšana Tavam auto? Kā paredzēts OCTA likumā (ko arī ir derīgi izlasīt ikvienam transportlīdzekļa īpašniekam, lai pārzinātu nepieciešamos jautājumus, vismaz aptuveni), OCTA sedz zaudējumus, kas nodarīti trešajai personai – transportlīdzeklim vai vadītājam. Tas nozīmē, ka situācijā, kad gadījies izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, tieši OCTA polise ir tā, kas sedz otram nodarītos zaudējumus, kas radušies negadījuma rezultātā. Arī iebuktētas auto durvis, izsists lukturis un citi sīki negadījuma rezultāti – to sedz OCTA. Lielākos rāmjos skatoties – tiek segti visi zaudējumi, kas nodarīti negadījumā cietušā mantai – transportlīdzekļa bojājumi, pilnīgs zudums, evakuācija no negadījuma vietas. Ja negadījumā sanācis nodarīt kaitējumu videi, bojājumus ēkām, būvēm vai ceļiem un to īpašnieks pieprasa kompensāciju – arī to sedz OCTA polise. Ne mazāk būtiski – OCTA sedz arī zaudējumus, kas negadījuma rezultātā radušies cietušās personas veselībai – nogādāšana un uzturēšanās ārstniecības iestādē, kopšanas izmaksas, ārstniecības līdzekļu iegāde un tā tālāk. Vārdu sakot – visi izdevumi, kas saistās ar veselībai nodarītajām izmaksās pēc negadījuma, kas radušies tā rezultātā, to sedz OCTA polise. Tiem kompensēts arī darbspējas zudums un atlīdzināti tās dēļ nesaņemtie ienākumi. Polisē paredzēta arī kompensācija apgādnieka nāves gadījumā un morālā kaitējuma kompensācijas, kas saistītas ar fiziskām traumām, sakropļojumiem un invaliditātes iestāšanos.

Pārsteidzoša ir statistika, ka Latvijā vēl joprojām gana lielam auto īpašnieku skaitam nav iegādāta (vai nav iegādāta atkārtoti) OCTA polise (vairāk informācijas – http://www.focus.lv/auto/auto/pern-par-brauksanu-bez-octa-autovaditaji-soditi-10539-reizes). Tas nozīmē, ka iekļūstot ceļu satiksmes negadījumā ar auto, kam nav OCTA, un esot negadījuma vaininiekam, visi zaudējumi, kas nodarīti trešajai personai, videi, ēkām, būvēm, ceļiem un tā tālāk, jāsedz no paša kabatas. Šādi izdevumi bieži vien nav nelieli, tāpēc OCTA polise ir jo īpaši noderīga – ņemot vērā, ka ieguldījums iegādājoties polisi ir nesalīdzināmi mazāks ar izmaksām un sodiem, ko var nākties maksāt pārvietojoties ar transportlīdzekli, kam nav OCTA.